Disclaimer

Alle informatie op deze website wordt door Polycel Industrie Van Kunststoffen B.V., Polycel Gouda B.V. en Polycel Helden-Panningen B.V. (Polycel) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld. Polycel is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen. DISCLAIMER